Planning

Projektovanje softvera predstavlja daleko osetljiviju i važniju aktivnost u životnom ciklusu softvera od same njegove izrade. Objektno orijentisani pristup uvodi koncepte koji olakšavaju modelovanje realnog sveta i omogućavaju ponovnu upotrebu koda, ali samo pod uslovom da je softverski sistem dobro isprojektovan. ACTUEL Vam za svaki posao pruža kompletne usluge, počev od izrade idejnog projekta, pa sve do konačne realizacije.

U našem timu su zaposleni licencirani inženjeri i projektanti koji prate najnovije tendencije u projektovanju, što garantuje kvalitetno obavljanje svih poslova iz oblasti IT projekata.

Našim klijentima pružamo podršku u svim fazama projektovanja, kako bi se obezbedila maksimalna efikasnost krajnjeg rezultata. Jer je, svakako, osnovni cilj ACTUELa, da klijenti budu u potpunosti zadovoljni.