Consulting

Preko dve decenije poslovnog iskustva na polju korporativne bezbednosti nam omogućava da našim klijentima, pored svega ostalog, pružimo i podršku kroz edukaciju.

Konsalting predstavlja poslovnu aktivnost kojom se obezbeđuju preporuke klijentima uz određenu finansijsku nadoknadu, i sve to u cilju pružanja pomoći u rešavanju određenih problema u okviru definisane oblasti poslovanja, a to je u našem slučaju – informaciona delatnost. Klijentima pomažemo da ispravno sagledaju sopstvene potrebe i što bolje iskoriste postojeće i nove sisteme.

Naša usluga konsaltinga ima za cilj transformaciju ideje i operacione efikasnosti u efektivnost, a naše dugogodišnje iskustvo i stalna edukacija kadrova uz praćenje najsavremenijih tehnologija nam daju za pravo da se usmerimo u potpunosti na klijente i pružimo kompletno znanje na polju informacionih tehnologija.

Ova usluga obuhvata savetovanje klijenata u vezi sa optimalnim iskorišćenjem postojećih i planiranjem novih resursa, optimizacijom poslovanja, analizom kritičnih tačaka poslovnog procesa i identifikacijom novih tehnologija radi unapređenja poslovnih procesa.

U sklopu konsaltinga u našoj kompaniji možete pronaći veliku ponudu usluga, i u zavisnosti od sfere Vašeg informatičkog interesovanja, zajedno ćemo izgraditi planove za uspeh.