Migration

Najčešći slučaj uvođenja novog informativnog sistema podrazumeva zamenu postojećeg “legacy” sistema. Zbog toga, neophodno je izvršiti migraciju podataka iz postojeće pojedinačne baze ili više baza podataka u novu bazu.

Migracija podataka predstavlja složen proces sastavljen od više aktivnosti kojim se iz starog informacionog sistema, podaci prenose u novi sistem. Ovim procesom se na podacima vrše sve potrebne transformacije prema zahtevima novog sistema. Proces migracije podataka podrazumeva i prevazilaženje problema uočenih u postojećoj bazi podataka, posebno redudanse podataka, kako se oni ne bi preneli na novu bazu.

Migraciju često komplikuje činjenica da se podaci nalaze na više lokacija ili u više različitih vrsta izvora. Naš tim je tu za Vas kako bi čitav proces migracije podataka protekao bez problema.