Cloud

Cloud sistem predstavlja jednu od sve zastupljenijih IT tehnologija. IT infrastruktura se seli iz Vaših poslovnih prostora (ne morate je održavati), na sigurne servere, u ovom slučaju servere Vašeg partnera – ACTUEL­a. Podacima u Cloudu možete pristupiti sa bilo kog mesta I bilo kog uređaja povezanog sa internetom. U suštini, većina web usluga koje svakodnevno koristite su deo Clouda – od e­pošte do elektronskog bankarstva.

Prednosti Cloud sistema su ogromne. Na početku – fleksibilnost. Možete smanjiti upotrebu softvera I troškova u skladu sa potrebama Vaše kompanije. Nećete više imati potrebu za održavanjem skupog IT sistema, tako da niste ograničeni odlukama u toj sferi poslovanja. Većina Cloud usluga je bez ugovorne obaveze. Možete biti uvereni da su Vaši podaci u Cloudu puno sigurniji nego na serverima u Vašem preduzeću, ili u obliku papira I dokumentacije. Vaši podaci nalaze se na sigurnom u informacionom centru. Administracija upravljanja softverom troši veoma veliki deo IT budžeta. Kada krenete da koristite Cloud, nećete imati takvih problema, možete se sa lakoćom usresrediti na Vašu osnovnu delatnost. Mnogi od tipično skrivenih troškova su povezani sa implementacijom softvera, prilagođavanjem hardvera, održavanjem I obukom. Ti troškovi sada nisu varijabilni, već su stalni I sadržani su u transparentnoj mesečnoj naknadi.

I ono što je najvažnije – Cloud uslugama centralizujete svoje poslovanje I možete mu pristupiti sa bilo kog mesta u svetu, na bilo kom računaru ili dostupnom uređaju, I u bilo koje vreme.