Query

WEB design upitnik

Da li već posedujete sajt?

  Ne

  Da

Željene osobine sajta?

  Da li želite da ažurirate sajt samostalno i koje tačno sadržaje?

  Da li vam je potreban katalog proizvoda?

  Da li vam je potrebna detaljna pretraga podataka?

  Da li planirate galeriju slika?

  Da li želite da omogućite popunjavanje formulara putem sajta?

  Da li vam je potrebna izrada ili redizajn logotipa?

Koja je vaša delatnost?

(Opis kompanije, industrija, čime se bavite.)

Ciljna grupa posetilaca?

(Ciljna grupa, godine, socijalni status, nivo obrazovanja.)

Šta želite da postignete vašim web sajtom?

(Koja su vaša očekivanja i ciljevi (bolja obaveštenost klijenata, katalog proizvoda / usluga, …).)

Sajtovi koji su slični onom što vama treba

(Obavezno navedite detalje za svaki sajt (npr: ima dobru funkcionalnost ali dizajn je loš))

Website 1:

Website 2:

Website 3:

Rok izrade:

Načini komunikacije:

  E-mail

  Telefon

  Sastanci uživo

Približan broj strana:

  1-4

  5-10

  11-20

  21-50

  50+

Kvalitet dizajna:

  Najviši – kreiranje svih originalnih elemenata sajta

  Srednji – korišćenje delom standardizovanih elemenata

  Jednostavan i ne preterano skup – korišćenje šablosnkih elemenata

Budžet:

  do 250€

  250€ – 500€

  500€ – 750€

  750€ – 1500€

  1500€ – 3000€

  preko 3.000€

Kontakt informacije:


* Molimo Vas da popunite sva obavezna polja, hvala!